نصب سیستم‌های صوتی استریوفونیک
0 (0)

سیستم‌های صوتی استریوفونیک

نصب سیستم‌های صوتی استریوفونیک

برای رسیدن به کیفیت عالی برای صدا متخصصان آکوستیک همیشه تلاش کرده‌اند تا بتوانند صدا را همان گونه که در طبیعت وجود دارد با دستگاه‌های الکترو آکوستیکی در محیط سالن پخش کنند. به‌عنوان مثال در صحنه فیلم‌برداری به‌طور طبیعی منابع مختلف صدا وجود دارد منابع دور از سهم منابع نزدیک صحنه منابع سمت راست و چپ صحنه و غیره.
بعد از صدابرداری در محیط سالن بایستی صدا با همان کیفیت پخش شود تا تماشاچی بتواند خود را در صحنه احساس کند بنابراین برای دستیابی به کیفیت عالی های فای و برای ایجاد پرسپکتیو در انتشار صدا در سالن بایستی چند سری بلندگو نصب شود به‌طوری‌که تمام اصوات موجود در سمت‌های راست و چپ صحنه از سری بلندگوهای سمت راست و چپ سالن از بلندگو پخش شود اصواتی که در پشت صحنه ایجاد می‌شود نیز از سری بلندگوهای پشت سالن و اصواتی که در جلوی صحنه ایجاد می‌شود از سری بلندگوهای جلوی صحنه پخش شود البته صدابرداری از صحنه فیلم‌برداری به همان شکل جدا از هم ضبط می‌شود و در کانال‌های چندگانه روی فیلم ضبط می‌شود در مورد ضبط موسیقی نیز به‌همین شکل است برای ایجاد کیفیت عالی در صدا بهترین راه تفکیک سازهای مختلف ارکستر و پخش همان سازها در نقاط مختلف سالن است به‌طوری‌که شخص شنونده خود را در نزدیکی ارکستر در سالن احساس کند در ضبط صدا بدین‌صورت به یک ضبط‌صوت با کانال‌های متعدد و به همان نسبت نصب بلندگوهای متعدد در سالن احتیاج است. ولی از نظر تجاری حفظ کیفیت صدا بدین‌ترتیب امکان‌پذیر نیست و هزینه سنگینی را دربردارد بنابراین معمولاً در کارهای تجاری کل صدای ارکستر را به دو کانال به‌صورت کانال‌های راست و چپ تقسیم می‌کنند و از دو بلندگو در سالن به‌صورت استریوفونیک پخش می‌کنند بدین‌منظور مانند شکل زیر در یک سالن بلندگوها در زوایای معینی نصب می‌شوند.

همچنین ببینید >> استودیو ضبط وکال

سیستم‌های صوتی استریوفونیک

اشکال نصب سیستم صوتی استریوفونیک :
(الف) در سالن کوچک
(ب) در فضای باز بزرگ
بنابراین بهترین نقطه برای شخص شنونده در رأس مثلث است به‌همین صورت برای محیط‌های وسیع مانند شکل به به‌علت محدود بودن برد بلندگوها می‌توان از بلندگوهای بیشتری استفاده کرد که هر جفت بلندگو به‌صورت استریوفونیک صدا را پخش می‌کند .

معمولاً در یک سالن پدیده استریوفونیک فقط در یک نقطه وجود ندارد بلکه طبق شکل 44 در ناحیه‌های هاشور زده در سالن میدان صوتی به‌صورت استریوفونیک است.

سیستم‌های صوتی استریوفونیک

البته در نقاطی مانند یک وسیله که خارج از منطقه حائل شو زده است به‌علت وجود اختلاف فاصله زیاد بین بلندگوها کیفیت استریوفونیک در این نقاط وجود ندارد و همچنین طبق شکل 45 می‌توان با تغییر زاویه یکی از بلندگوها جهت میدان استریوفونیک را تغییر داد.

سیستم‌های صوتی استریوفونیک
همچنین طبق شکل چهار چهل و شش برای وسعت بخشیدن به میدان استریوفونیک می‌توان از دو بلندگوی اضافی استفاده کرد به‌طوری‌که صدای منتشره از بلندگوی چهار همان سکوتی است که از بلندگوی یک پخش می‌شود البته این صعود با صد و هشتاد درجه اختلاف فاز منتشر می‌شود به‌این‌ترتیب به وسعت استریوفونیک نیز افزوده می‌شود.

سیستم‌های صوتی استریوفونیک

مهم! برای امتیاز به این مطلب کلیک کنید
[کل: 0 میانگین: 0]