صدابرداری سازهای برنجی ترومپت ترومبون پورن فرانسوی باریتون توبا

صدابرداری ساز برنجی ترومپت و ترومبون و هورن فرانسوی

صدابرداری سازهای برنجی ترومپت ترومبون هورن فرانسوی باریتون توبا

سازهای برنجی مثل: ترومپت، ترومبون، هورن فرانسوی، باریتون، توبا، معمولاً مخروطی هستند و دارای یک دهنی کاسه ای شکل هستند. زمانی که نوازنده در دهنی میدمت لبها به عنوان مرتعش کننده قمیش عمل می‌کند. سازهای برنجی بلندترین سازه های آکوستیک با وسیع ترین گستره پویایی هستند .

همچنین ببینید >> صدابرداری ساکسیفون

ترومپت

گستره بسامد اصلی ترومپت از ۱۶۵ تا ۹۸۸ هرتز و گستره هماهنگ های آن از ۱ تا ۷ و نیم کیلو هرتز می باشد .

علاوه بر کنترل صدا با فشار و کشش لب روی دهنی مجموعه ای از سه سوپاپ دریچه برای تغییر طول لوله و در نتیجه نواحی ها به کار میرود بیشتر صدا از سر شیپوری ساز منتشر می‌شود به‌طوری‌که بسامدهای بالاتر روی محور این نزدیک به مرکز ساطع می شود .

ترومبون

قوی ترین ساز ارکستر است ویژگی خاص آن تیغه ای است برای تغییر طول لوله و تغییر نواک ها به سمت داخل و خارج حرکت می کند در بعضی از مدلهای ترومبون به جای تیره از سوپاپ استفاده شده است گستره و سامد اصلی آن از ۷۳ تا ۵۸۷ هرتز با هم آهنگ ها است و الگوی انتشار آن مشابه ترومپت است .

توبا

تو با پایین‌ترین نواک را در بین سازهای برنجی دارد و دارای گستره بست آمده اصلی ۴۹ ۵۸۷ و هماهنگ هایی از ۱۴ کیلو هرتز گسترش دهند در این ساز برای تغییر طول موثر از سوپاپ استفاده می شود و صداها از یکسره شیپوری بزرگ به سمت بالا گسیل می شوند همان های با بسامد بالاتر روی محور سر شیپوری حضور دارند هرچند که در یک برنامه زنده این مولفه‌ها از کل صدای تو با قابل تشخیص نیستند زیرا به سمت بالا می روند بیشتر صدای مشخصه باس تو با به صورت تمام جهتی منتشر میشود .

هورن فرانسوی

این حوزه یک لوله خمیده مخروطی شکل با سر شیپوری پهن است و سوپاپ هایی دارد که اغلب با سر شیپوری که پهلو و پشت نوازنده را نشانه گرفته و دست‌های نوازنده که در داخل سر شیپوری برای کاهش صدا قرار می‌گیرد کار می کنند گستره بسامدهای اصلی حرف را فرانسوی نسبتا باریک است یعنی ۸۷ تا ۸۸۰ هرتز با هماهنگی هایی که در محدوده یک کیلو کرده اند اما صدای آن می‌تواند در میان سازهای بلندتر بابا سرخ بسامد وسیع تر عبور کند .

همچنین ببینید >> صدابرداری فلوت کلیددار

نحوه میکروفن گذاری سازهای برنجی  : صدابرداری ترومپت، ترومبون، هورن فرانسوی

سازهای برنجی به علت بلندی صدا و گستره پویا ایشان نیاز به دقت بیشتر در میکروفون گذاری و توجه دقیق به تنظیم تراز ها روی میز صدا دارند. آنها همچنین جهت تیتر صدا را گسیل می کنند هماهنگهای بسامد بالا به طور مستقیم به خارج از سر شیپوری ساز منتشر می‌شوند.

اما شاخص‌ترین بس آمده ترومپت و ترومبون به ترتیب در بسامدهای حدود ۷۰۰ هزار و ۱۲۰۰ هستند که از لبه‌های سر شیپوری منتشر می‌شوند. در بسامد های زیر ۵۰۰ هرز انتشار صدا تمایل به تمام جهت شدن دارد. بنابراین در سازهای برنجی میکروفون گذاری نزدیک با یک میکروفون جهتی پاسخ بسامد کامل آنها را دریافت نمی کند و به دو میکروفون حداقل نیاز داریم. یک میکروفون جهتدار نزدیک به سر شیپوری و در مقابل آن صدای شدید و تیز تولید می کند. میکروفون گذاری تحت زاویه با سر شیپوری و یا هم محور با لبه آن صدای طبیعی تر و دلنشین تر تولید می کند .

صدابرداری ترومبون
صدابرداری ترومبون

فاصله حدود یک تا پنج فوت از میکروفون تا منبع فاصله خوبی است اگرچه قرار دادن میکروفون در فواصل نزدیک تر صدایی شدید تولید می کند. اما میکروفون گذاری بسیار نزدیک به یک ساز برنجی صداهای اضافی دهان و سوپاپ ها را نیز دریافت می‌کند دورتر قرار دادن میکروفون صدا را پرتر و تاکیدی تر میکند .

برای هر نفر آن سوی فاصله میکروفون تا منبع حداکثر ۵ فوت توصیه می شود این ساز قوی ترین ساز برنجی نیست اما همانطور که در بالا اشاره شد صدای آن می تواند از میان سازهای بلندترین عبور کرده و حتی آنها را پوشش دهد همچنین ترازهای آن به طور چشمگیری در حال نوسان و تغییر است برای افزایش کنترل صدای هر و به حداقل رساندن نشان ساز را از گروه همنوازی جدا کنید .

صدابرداری هورن فرانسوی
صدابرداری هورن فرانسویر

در استودیو ضبط و در میکروفون گذاری سازهای برنجی، ترومپت ها و ترومبون ها باید مثل یک گروه کر مخلوط شوند یک میکروفون برای حج و ساز صدای طبیعی و متوازن تولید می‌کند و در نیکس انعطاف بیشتری به وجود می‌آورد. در صورتی که بخواهید صدای بیش از دو ترومپت یا ترومبون را با یک میکروفون دریافت کنید میکروفون باید به اندازه کافی از سال ها دور باشد تا بتواند مخلوط صدای آنها را دریافت نماید و آکوستیک نیز باید قابلیت پشتیبانی از این تکنیک را داشته باشد البته در هر صورت نشر روی خواهد داد. باریتون ها و توبا ها را به طور جداگانه از بالای میکروفون گذاری کنید.

نوع میکروفونی که شما به کار می برید نیز در شکل گیری صدای ساز برنجی موثر است میکروفون سیم پیچ متحرک (داینامیک)  پاسخ گذرا را هموار و تخت میکند.

میکروفون روبانی تنالیته غنی تر و گرم تر به وجود می‌آورد و میکروفون خازنی می تواند پاسخ گذره دقیقی ارائه دهد .

صدابرداری ترومپت
صدابرداری ترومپت

 

 

 

 

 

 

صدابرداری باریتون و توبا
صدابرداری باریتون و توبا